Nie jesteś zalogowany na forum.

Płatnik Forum

Największe forum Płatników. Porozmawiajmy o systemach Płatnik, e-Deklaracje i JPK (Jednolity Plik Kontrolny)

#1 2023-05-09 11:59:17

SC
Gość

Błąd podczas wstawiania danych do tabeli: UBEZP_CZLONEK_RODZI

Witam,

Mam problem z aktualizacją danych w płatniku - pojawia się błąd pobierania:

    ---------------------------------
    Pobieranie plików aktualizacji...
    ---------------------------------

Pobieranie komponentów i słowników programu...
Brak plików do pobrania.


    ---------------------------------------------------
    Sprawdzanie autentyczności danych w bazie danych...
    ---------------------------------------------------

Wstępne sprawdzanie autentyczności danych płatnika....
Wstępne sprawdzanie autentyczności danych ubezpieczonych...
Wstępne sprawdzanie autentyczności kompletów rozliczeniowych...


    ----------------------------------------------
    Przygotowanie do pobierania danych płatnika...
    ----------------------------------------------

Przygotowanie danych o ubezpieczonych potwierdzonych...
Przygotowanie danych o ubezpieczonych niepotwierdzonych...
Przygotowanie danych o kompletach rozliczeniowych...
Przygotowanie danych płatnika...


    ------------------------------------------------
    Sprawdzanie aktualności danych płatnika w ZUS...
    -------------------------------------------------


    ----------------------------------------------------------
    Pobieranie informacji o aktualizowanych danych płatnika...
    ----------------------------------------------------------


    -------------------------------
    Przygotowywanie danych w ZUS...
    -------------------------------

Przenoszenie pobranych danych do bazy...
Nastąpił wyjątek podczas zapisywania danych płatnika w odpowiednich strukturach.
Błąd ładowania danych do bazy danych.
Wystąpił błąd podczas wstawiania danych do tabeli: UBEZP_CZLONEK_RODZINY

Wystąpił błąd poziomu transportu podczas odbierania wyników z serwera. (provider: TCP Provider, error: 0 - Przekroczono limit czasu semafora.)

   w System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)

   w System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)

   w System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)

   w System.Data.SqlClient.TdsParserStateObject.ReadSniError(TdsParserStateObject stateObj, UInt32 error)

   w System.Data.SqlClient.TdsParserStateObject.ReadSniSyncOverAsync()

   w System.Data.SqlClient.TdsParserStateObject.TryReadNetworkPacket()

   w System.Data.SqlClient.TdsParserStateObject.TryPrepareBuffer()

   w System.Data.SqlClient.TdsParserStateObject.TryReadByte(Byte& value)

   w System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady)

   w System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj)

   w System.Data.SqlClient.SqlBulkCopy.RunParser(BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler)

   w System.Data.SqlClient.SqlBulkCopy.CopyBatchesAsyncContinuedOnSuccess(BulkCopySimpleResultSet internalResults, String updateBulkCommandText, CancellationToken cts, TaskCompletionSource`1 source)

   w System.Data.SqlClient.SqlBulkCopy.CopyBatchesAsyncContinued(BulkCopySimpleResultSet internalResults, String updateBulkCommandText, CancellationToken cts, TaskCompletionSource`1 source)

   w System.Data.SqlClient.SqlBulkCopy.CopyBatchesAsync(BulkCopySimpleResultSet internalResults, String updateBulkCommandText, CancellationToken cts, TaskCompletionSource`1 source)

   w System.Data.SqlClient.SqlBulkCopy.WriteToServerInternalRestContinuedAsync(BulkCopySimpleResultSet internalResults, CancellationToken cts, TaskCompletionSource`1 source)

   w System.Data.SqlClient.SqlBulkCopy.WriteToServerInternalRestAsync(CancellationToken cts, TaskCompletionSource`1 source)

   w System.Data.SqlClient.SqlBulkCopy.WriteToServerInternalAsync(CancellationToken ctoken)

   w System.Data.SqlClient.SqlBulkCopy.WriteRowSourceToServerAsync(Int32 columnCount, CancellationToken ctoken)

   w System.Data.SqlClient.SqlBulkCopy.WriteToServer(DataTable table, DataRowState rowState)

   w ASSECO.BULKINSERT.WkladanieDoBAZY.InsertBulk(DataRow[] iWiersze, DbTransaction iTransaction)

   w ASSECO.BULKINSERT.WkladanieDoBAZY.InsertBulk(DataTable iTabela, DbTransaction iTransaction)

   w ASSECO.WRFCOM.LadujPUBDB.ZaladujDataSet(DbConnection i_Connection, DataSet i_DataSet)
Wystąpił błąd podczas aktualizacji danych płatnika.

Pełne dane płatnika NIE zostały poprawnie zaktualizowane (Nastąpił wyjątek podczas zapisywania danych płatnika w odpowiednich strukturach.
Błąd ładowania danych do bazy danych.
Wystąpił błąd podczas wstawiania danych do tabeli: UBEZP_CZLONEK_RODZINY

Wystąpił błąd poziomu transportu podczas odbierania wyników z serwera. (provider: TCP Provider, error: 0 - Przekroczono limit czasu semafora.)

   w System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)

   w System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)

   w System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)

   w System.Data.SqlClient.TdsParserStateObject.ReadSniError(TdsParserStateObject stateObj, UInt32 error)

   w System.Data.SqlClient.TdsParserStateObject.ReadSniSyncOverAsync()

   w System.Data.SqlClient.TdsParserStateObject.TryReadNetworkPacket()

   w System.Data.SqlClient.TdsParserStateObject.TryPrepareBuffer()

   w System.Data.SqlClient.TdsParserStateObject.TryReadByte(Byte& value)

   w System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady)

   w System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj)

   w System.Data.SqlClient.SqlBulkCopy.RunParser(BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler)

   w System.Data.SqlClient.SqlBulkCopy.CopyBatchesAsyncContinuedOnSuccess(BulkCopySimpleResultSet internalResults, String updateBulkCommandText, CancellationToken cts, TaskCompletionSource`1 source)

   w System.Data.SqlClient.SqlBulkCopy.CopyBatchesAsyncContinued(BulkCopySimpleResultSet internalResults, String updateBulkCommandText, CancellationToken cts, TaskCompletionSource`1 source)

   w System.Data.SqlClient.SqlBulkCopy.CopyBatchesAsync(BulkCopySimpleResultSet internalResults, String updateBulkCommandText, CancellationToken cts, TaskCompletionSource`1 source)

   w System.Data.SqlClient.SqlBulkCopy.WriteToServerInternalRestContinuedAsync(BulkCopySimpleResultSet internalResults, CancellationToken cts, TaskCompletionSource`1 source)

   w System.Data.SqlClient.SqlBulkCopy.WriteToServerInternalRestAsync(CancellationToken cts, TaskCompletionSource`1 source)

   w System.Data.SqlClient.SqlBulkCopy.WriteToServerInternalAsync(CancellationToken ctoken)

   w System.Data.SqlClient.SqlBulkCopy.WriteRowSourceToServerAsync(Int32 columnCount, CancellationToken ctoken)

   w System.Data.SqlClient.SqlBulkCopy.WriteToServer(DataTable table, DataRowState rowState)

   w ASSECO.BULKINSERT.WkladanieDoBAZY.InsertBulk(DataRow[] iWiersze, DbTransaction iTransaction)

   w ASSECO.BULKINSERT.WkladanieDoBAZY.InsertBulk(DataTable iTabela, DbTransaction iTransaction)

   w ASSECO.WRFCOM.LadujPUBDB.ZaladujDataSet(DbConnection i_Connection, DataSet i_DataSet).)


    ---------------------------------
    Pobieranie statusów dokumentów...
    ---------------------------------

Nie znaleziono żadnych przesyłek do pobrania statusów dokumentów.

---------------------------

Będę wdzięczna za informację, co mam zrobić, żeby płatnik znowu działał poprawnie smile

Pozdrawiam,
Sandra

#2 2023-05-09 17:16:47

nowak2113
Gość
Windows 10Firefox 111.0

Odp: Błąd podczas wstawiania danych do tabeli: UBEZP_CZLONEK_RODZI

Proszę sprawdzić czy na komputerze w region - ustawienia dodatkowe jest ustawiony separator symbol dziesiętny jako kropka.

,
[Bot] CCBot

Stopka

Forum oparte na FluxBB

[ Wygenerowano w 0.013 sekund, wykonano 7 zapytań - Pamięć użyta: 550.5 kB (Maksimum: 561.59 kB) ]