BBCode

BBCode to kolekcja specjalnych tagów, która umożliwia szybką zmianę wyglądu tekstu w postach. BBCode bazuje po części na języku HTML, tym samym jest do niego bardzo podobny. Poniżej znajduje się lista dostępnych tagów BBCode wraz z instrukcjami, jak ich używać.

Administratorzy mają możliwość włączenia lub wyłączenia BBCode na forum. Informacja o tym, czy funkcja jest włączona, czy nie, znajduje się po lewej stronie pola "Szybkiej odpowiedzi".

Styl tekstu

Możesz zmienić wygląd tekstu w następujący sposób:

[b]Tekst pogrubiony[/b] wynikiem jest: Tekst pogrubiony

[u]Tekst podkreślony[/u] wynikiem jest: Tekst podkreślony

[i]Kursywa[/i] wynikiem jest: Kursywa

[s]Tekst przekreślony[/s] wynikiem jest: Tekst przekreślony

[del]Tekst usunięty[/del] wynikiem jest: Tekst usunięty

[ins]Tekst wprowadzony[/ins] wynikiem jest: Tekst wprowadzony

[em]Teskt akcentowany[/em] wynikiem jest: Teskt akcentowany

[color=#FF0000]Czerwony tekst[/color] wynikiem jest: Czerwony tekst

[color=blue]Niebieski tekst[/color] wynikiem jest: Niebieski tekst

[h]Nagłówek[/h] wynikiem jest:

Nagłówek

Linki i obrazki

Możesz stworzyć linki do różnych dokumentów, stron internetowch lub adresów e-mail:

[url=https://pomocnikplatnika.pl/]Płatnik Forum[/url] wynikiem jest: Płatnik Forum

[url]https://pomocnikplatnika.pl/[/url] wynikiem jest: https://pomocnikplatnika.pl/

[url=/help.php]Strona pomocy FluxBB[/url] wynikiem jest: Strona pomocy FluxBB

[email]myname@example.com[/email] wynikiem jest: myname@example.com

[email=myname@example.com]Mój adres e-mail[/email] wynikiem jest: Mój adres e-mail

[topic=1]Wątek testowy[/topic] wynikiem jest: Wątek testowy

[topic]1[/topic] wynikiem jest: https://pomocnikplatnika.pl/viewtopic.php?id=1

[post=1]Post testowy[/post] wynikiem jest: Post testowy

[post]1[/post] wynikiem jest: https://pomocnikplatnika.pl/viewtopic.php?pid=1#p1

[forum=1]Forum testowe[/forum] wynikiem jest: Forum testowe

[forum]1[/forum] wynikiem jest: https://pomocnikplatnika.pl/viewforum.php?id=1

[user=2]Użytkownik testowy[/user] wynikiem jest: Użytkownik testowy

[user]2[/user] wynikiem jest: https://pomocnikplatnika.pl/profile.php?id=2

Jeżeli chcesz wyświetlić obrazek w wiadomości, powinieneś skorzystać z tagu [img]. Teskt zawarty po znaku "=" używany jest jako atrybut alt (tekst alternatywny) dla obrazka.

[img=FluxBB BBCode test]https://pomocnikplatnika.pl/img/test.png[/img] wynikiem jest: FluxBB BBCode test

Cytaty

Jeżeli chcesz zacytować jakiegoś użytkownika, powinieneś skorzystać z tagu [quote].

[quote=James]To jest tekst, który cytuję.[/quote]

wynikiem jest niewielki blok wyglądający tak:

James napisał/a:

To jest tekst, który cytuję.

Jeżeli nie chcesz cytować określonej osoby, powinieneś skorzstać z tagu [quote] bez podawania źrodła cytatu.

[quote]To jest tekst, który cytuję.[/quote]

wynikiem jest niewielki blok wyglądający tak:

To jest tekst, który cytuję.

Informacja: Jeżeli nazwa użytkownika zawiera znaki [ lub ], możesz ująć ją w cudzysłów.

Kod

Jeżeli chcesz wyświetlić kod źródłowy, powinieneś skorzystać z tagu [code]. Tekst wyświetlany jako kod korzysta z czcionki o stałej szerokości i nie wpływają na niego inne tagi.

[code]To jest pewien kod.[/code]

wynikiem jest niewielki blok wyglądający tak:

To jest pewien kod.

Listy

Jeżeli chcesz stworzyć listę, powinieneś skorzystać z tagu [list]. Możesz stworzyć trzy rodzaje list.

[list][*]Punkt pierwszy[/*][*]Punkt drugi[/*][*]Punkt trzeci[/*][/list]
wynikiem jest wypunktowana lista.

  • Punkt pierwszy

  • Punkt drugi

  • Punkt trzeci

[list=1][*]Punkt pierwszy[/*][*]Punkt drugi[/*][*]Punkt trzeci[/*][/list]
wnikiem jest numerowana lista.

  1. Punkt pierwszy

  2. Punkt drugi

  3. Punkt trzeci

[list=a][*]Punkt pierwszy[/*][*]Punkt drugi[/*][*]Punkt trzeci[/*][/list]
wynikiem jest alfabetyczna lista.

  1. Punkt pierwszy

  2. Punkt drugi

  3. Punkt trzeci

Złożone tagi

Tagi BBCode mogą być zagnieżdżone, co pozwala na bardziej zaawansowane formatowanie tesktu, np.:

[b][u]Pogrubiony, podkreślony tekst[/u][/b] wynikiem jest: Pogrubiony, podkreślony tekst

Emotikony

Dzięki specjalnemu systemowi, na forum można konwertować emotikony tekstowe na ich obrazkową reprezentację. Forum rozpoznaje wprowadzone znaki emotikon w wiadomościach, a następnie zastępuje je na odpowiadające im obrazki:

:) i =) wynikiem jest: :)

:| i =| wynikiem jest: :|

:( i =( wynikiem jest: :(

:D i =D wynikiem jest: :D

:o i :O wynikiem jest: :o

;) wynikiem jest: ;)

:/ wynikiem jest: :/

:P i :p wynikiem jest: :P

:lol: wynikiem jest: :lol:

:mad: wynikiem jest: :mad:

:rolleyes: wynikiem jest: :rolleyes:

:cool: wynikiem jest: :cool: