Nie jesteś zalogowany na forum.

Płatnik Forum

Największe forum Płatników. Porozmawiajmy o systemach Płatnik, e-Deklaracje i JPK (Jednolity Plik Kontrolny)

#1 2014-10-09 22:21:17

załamany
Gość

Wystąpił błąd podczas wstawiania danych do tabeli: UBEZPIECZONY_ZUS

jak ktoś ma pomysł to proszę o pomoc. Przy próbie uruchomienia dostaję błąd:---------------------------------
                Pobieranie plików aktualizacji...
                ---------------------------------

Pobieranie komponentów i słowników programu...
Brak plików do aktualizacji.


                ---------------------------------------------------
                Sprawdzanie autentyczności danych w bazie danych...
                ---------------------------------------------------

Wstępne sprawdzanie autentyczności danych płatnika....
Wstępne sprawdzanie autentyczności danych ubezpieczonych...
Wstępne sprawdzanie autentyczności kompletów rozliczeniowych...
Odtwierdzanie danych samego płatnika...
Odtwierdzanie danych wszystkich ubezpieczonych...
Usuwanie wszystkich kompletów...


                ----------------------------------------------
                Przygotowanie do pobierania danych płatnika...
                ----------------------------------------------

Przenoszenie pobranych danych do bazy...
Nastąpił wyjątek podczas zapisywania danych płatnika w odpowiednich strukturach.
Błąd ładowania danych do bazy danych.
Wystąpił błąd podczas wstawiania danych do tabeli: UBEZPIECZONY_ZUS

Wystąpił błąd poziomu transportu podczas odbierania wyników z serwera. (provider: Dostawca TCP, error: 0 - Istniejące połączenie zostało gwałtownie zamknięte przez zdalnego hosta.)

   w System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)

   w System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)

   w System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj)

   w System.Data.SqlClient.TdsParserStateObject.WriteSni()

   w System.Data.SqlClient.TdsParserStateObject.WritePacket(Byte flushMode)

   w System.Data.SqlClient.TdsParser.WriteBulkCopyDone(TdsParserStateObject stateObj)

   w System.Data.SqlClient.SqlBulkCopy.WriteToServerInternal()

   w System.Data.SqlClient.SqlBulkCopy.WriteRowSourceToServer(Int32 columnCount)

   w System.Data.SqlClient.SqlBulkCopy.WriteToServer(DataTable table, DataRowState rowState)

   w System.Data.SqlClient.SqlBulkCopy.WriteToServer(DataTable table)

   w ASSECO.BULKINSERT.WkladanieDoBAZY.InsertBulk(DataRow[] iWiersze, DbTransaction iTransaction)

   w ASSECO.BULKINSERT.WkladanieDoBAZY.InsertBulk(DataTable iTabela, DbTransaction iTransaction)

   w ASSECO.WRFCOM.LadujPUBDB.ZaladujDataSet(DbConnection i_Connection, DataSet i_DataSet)
Pełne dane płatnika NIE zostały poprawnie zaktualizowane (Nastąpił wyjątek podczas zapisywania danych płatnika w odpowiednich strukturach.
Błąd ładowania danych do bazy danych.
Wystąpił błąd podczas wstawiania danych do tabeli: UBEZPIECZONY_ZUS

Wystąpił błąd poziomu transportu podczas odbierania wyników z serwera. (provider: Dostawca TCP, error: 0 - Istniejące połączenie zostało gwałtownie zamknięte przez zdalnego hosta.)

   w System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)

   w System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)

   w System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj)

   w System.Data.SqlClient.TdsParserStateObject.WriteSni()

   w System.Data.SqlClient.TdsParserStateObject.WritePacket(Byte flushMode)

   w System.Data.SqlClient.TdsParser.WriteBulkCopyDone(TdsParserStateObject stateObj)

   w System.Data.SqlClient.SqlBulkCopy.WriteToServerInternal()

   w System.Data.SqlClient.SqlBulkCopy.WriteRowSourceToServer(Int32 columnCount)

   w System.Data.SqlClient.SqlBulkCopy.WriteToServer(DataTable table, DataRowState rowState)

   w System.Data.SqlClient.SqlBulkCopy.WriteToServer(DataTable table)

   w ASSECO.BULKINSERT.WkladanieDoBAZY.InsertBulk(DataRow[] iWiersze, DbTransaction iTransaction)

   w ASSECO.BULKINSERT.WkladanieDoBAZY.InsertBulk(DataTable iTabela, DbTransaction iTransaction)

   w ASSECO.WRFCOM.LadujPUBDB.ZaladujDataSet(DbConnection i_Connection, DataSet i_DataSet).)


                ---------------------------------
                Pobieranie statusów dokumentów...
                ---------------------------------

Nie znaleziono żadnych przesyłek do pobrania statusów dokumentów.

Wprowadź wiadomość i wyślij
Czy jesteś człowiekiem?

Niestety musimy zabezpieczyć forum przed zaśmiecaniem przez roboty reklamowe.

Stopka

Forum oparte na FluxBB